Regional de Terrassa

Organizat en l' Institut Nicolau Copèrnic

Març de 2023

Desenvolupament del concurs


Entorn informàtic

Els participants utilitzaran equips informàtics proporcionats per l'organització, de manera que es garantirà la igualtat de condicions entre tots ells. Les seves característiques són:

  • Sistema operatiu: GNU/Linux (distribució Ubuntu 22.04)
  • Editors: emacs, Vim-gnome, editors de text de Gnome.
  • Compiladors: gcc, g++, jdk-11
  • Entorns integrats de desenvolupament(IDE): Eclipse, NetBeans 17, Visual Studio Code
  • Documentació: jdk-11-Documentation, stl-manual, documentació de la llibreria de C
Els ordinadors no tindran cap tipus de connexió a Internet excepte la necessària per poder realitzar els enviaments al jutge on-line.

Jutge online

Per avaluar els enviaments s'utilitza el jutge automàtic DOMjudge. El manual està disponible aquí. Pots familiaritzar-te amb la seva interfície a la "live demo" proporcionada pels creadors del programari.

Una vegada que es realitzi l'enviament d'una solució, es veu ràpidament el veredicte donat pel jutge automàtic. Els jutges humans estaran durant tot el concurs vetllant per la correcció dels veredictes d'aquest jutge automàtic. En ocasions poden sorgir problemes, tals com una fallada d'un recurs, error en un cas de prova, etc. En aquestes ocasions, els jutges humans poden decidir alterar el veredicte inicial. Si es produís durant el concurs, els més normal és que els jutges utilitzin el mecanisme d'aclariments que té DOMjudge per fer arribar un avís a l'equip.

El mateix sistema d'aclariments pot ser utilitzat pels equips per fer arribar dubtes sobre l'enunciat als jutges. En cap cas s'haurà de demanar ajuda als voluntaris que vigilin el correcte transcurs del concurs a les aules.

Concurs per a professors

Juntament amb el concurs per als estudiants, es realitza de forma paral·lela un concurs, amb els mateixos problemes, per als professors acompanyants.

D'aquesta manera, poden resoldre els problemes proposats als seus alumnes i "competir" amb la resta de professors de centres participants de forma amena i distesa.

El concurs paral·lel de professors es produeix en unes condicions molt menys restrictives que el d'alumnes, i l'objectiu no és, ni molt menys, posar a prova als professors, sinó que siguin partícips de la mateixa experiència que estan vivint els seus alumnes, perquè puguin després compartir-la amb ells de tornada a l'aula, i aprofitar-la els dies següents a classe.

Animeu-vos a participar!!

Prueba tus soluciones

Puedes probar tus soluciones en ¡Acepta el reto!, el juez on-line con problemas de ediciones anteriores.

Programame 2.0

Visita nuestro blog con acertijos programables.